Latest News

ภาพยนตร์ Sky Hunter ฝูงบินเกียรติยศ

ฝูงบินเกียรติยศ

หนังจีน Sky Hunter ฝูงบินเกียรติยศ

Sky Hunter ฝูงบินเกียรติยศ หนังสงครามเจ้าเวหาฟอร์มยักษ์จากแดนมังกร ที่บอกเล่าเรื่องราวถึง เหล่านักบินที่ทัพอากาศจีน ถูกเรียกตัวเข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายรวมทั้งจิตใจอย่างเร่งด่วน เพื่อคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเข้าสู่ หน่วยรบ Sky Hunter

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องบินรบปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงตายต่อต้านภัยก่อเหตุร้ายแรงข้ามพรมแดน ความโดดเด่นของหนังประเด็นนี้ นอกจากการได้เครื่องบินรบของกองทัพอากาศมาร่วมแสดงแล้ว ยังได้ ฟ่านปิงปิง...